Privatumo politika

PRIVATUMO TAISYKLĖS

Čia galite sužinoti, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės interneto svetainėje http://kjt.lt , pildote anketas renginių metu, dalyvaujate mūsų organizuojamuose žaidimuose ir akcijose, ką su šia informacija darome ir kam perduodame. Taip pat čia rasite svarbios informacijos apie Jūsų teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu.

BENDRA INFORMACIJA

VšĮ Klaipėdos jaunimo teatras (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis www.kjt.lt, www.jtd.lt. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
Duomenų valdytojo rekvizitai:
VšĮ „Klaipėdos jaunimo teatras“
Įmonės kodas – 302811823
LT93 7300 0101 3572 9512
Banko kodas – 73000
Bangų g. 5a, Klaipėda, LT91250
Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.
Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus (toliau – Lankytojas) būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių Lankytojus.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).
Kokią informaciją apie Jus renkame?

Mes nuolat tobuliname interneto svetainę ir siekiame, kad naudotis mūsų svetaine būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Tam turime žinoti, kokia informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, kokią naršyklę naudoja, kokiu svetainės turiniu domisi ir pan.
Šią informaciją renkame naudodami „Google Analytics“ įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti kaip svetainės lankytojai naudojasi svetaine. Daugiau apie „Google Analytics“ ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia: https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lt&ref_topic=6157800.
Jeigu pageidaujate, kad „Google Analytics“ įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Teisinis pagrindas tvarkyti minėtą informaciją – mūsų teisėti interesai gerinti svetainės veikimą ir mūsų komercinės informacijos pasiekiamumą.

Kaip naudojame jūsų informaciją?
Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
Siųsti turinį (pvz. individualiai pritaikytus pasiūlymus, naujienlaiškius, reklaminius skelbimus, pranešimus apie akcijas) aktualiomis temomis elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, telefonu*;
Rinkodaros tikslu*, pvz., įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą);
Organizuoti konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai*;
Kitais būdais su jūsų sutikimu.*
*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais, informavę duomenų apsaugos pareigūną el. paštu agne@kjt.lt arba kitais žemiau nurodytais būdais. Duomenų valdytojas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nutraukti Naudotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
Surinktą informaciją įvairių konkursų, žaidimų ar akcijų metu galime viešai skelbti Klaipėdos jaunimo teatro, Jauno teatro dienų festivalio interneto svetainėse ir/arba socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, galime skelbti laimėtojų vardus, pavardes, dalyvių konkursinius darbus.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.
Galime atskleisti jūsų informaciją šiems subjektams:
Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas;
priėjimą prie Jūsų duomenų galime teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus VšĮ „Klaipėdos jaunimo teatro“ organizacijoje ir teikia paslaugas (informacinių technologijų bendrovėms, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovėms, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas);
bendras loterijas ir žaidimus organizuojantiems mūsų partneriams.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:
Trečiosioms šalims su Jūsų išankstiniu sutikimu;
Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo turtą ar užtikrinti jų saugumą;
Galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai reorganizavimo atveju;
Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?
Duomenis, kurių tvarkymui būtinas Jūsų sutikimas arba gali būti pareikštas nesutikimas, nustojame tvarkyti šiais tikslais po Jūsų sutikimo atšaukimo (nesutikimo pareiškimo).
Statistinė „Google Analytics“ įrankiais ir kitų slapukų pagalba surinkta informacija paprastai naudojama iki 3 metų. Kadangi dalį šios informacijos gali ištrinti tik mūsų partneriai, jie nustato ir jos saugojimo terminus.
Slapukai paprastai Jūsų įrenginiuose išlieka iki 3 metų laikotarpio.
Visus Jūsų duomenis, kuriuos mes renkame aukščiau išvardintais tikslais ir būdais, mes saugome tol, kol Jūs este aktyvūs. Jeigu, Jūs nesate aktyvūs ir neatšaukiate sutikimo, Jūsų duomenis mes saugome 3 metus, po 3 metų neaktyvaus laikotarpio Jūsų duomenys yra saugiai pašalinami iš mūsų sistemų.
Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis esame apie Jus surinkę, galite kreiptis į mus šiuo el. paštu: agne@kjt.lt. Šiuo adresu taip pat galite kreiptis prašydami duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, atšaukti duotus sutikimus, nesutikti su duomenų tvarkymu remiantis mūsų teisėtu interesu, nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, jei taikoma, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.

SLAPUKAI

Norint, kad svetainė tinkamai veiktų, į Jūsų įrenginį įrašome mažas duomenų rinkmenas, vadinamas slapukais. Tą patį daro dauguma interneto svetainių.
Slapukas – nedidelė teksto rinkmena, kuri apsilankius svetainėje išsaugoma jūsų įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką atsiminti jūsų veiksmus ir parinktis (pvz.: registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Slapukai taip pat padeda surinkti statistinę informaciją apie svetainės lankomumą.
Slapukai įrašomi tik tada, jeigu Jūs iššokančiame svetainės pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus slapukus, kurie reikalingi mūsų paslaugoms teikti.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kurie:
užtikrina svetainės pagrindinių funkcijų veikimą;
atpažįsta, ar svetainėje naršo tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs;
nustato, ar Jūs sutikote, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų įrenginiuose;
stebi Jūsų elgseną ir pasirinkimus, siekiant pagerinti pateikiamą medžiagą.

Slapukų naudojimo teisinis pagrindas – mūsų teisėti interesai užtikrinti techninį svetainės funkcionalumą. Kai slapukai naudojami Jūsų parinktims įsiminti, statistiniais ir Jums naudingos informacijos atrinkimo tikslais – Jūsų sutikimas.

Kaip kontroliuoti slapukus?
Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu aboutcookies.org arba allaboutcookies.org. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje.
Tačiau informuojame, kad tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jeigu registruodamiesi svetainėje arba mobilioje programėlėje neprieštaravote, kad jūsų nurodytu el. pašto adresu siųstume Jums naujienas ir pasiūlymus, arba juos užsisakėte naujienlaiškių skyriuje mūsų puslapyje ar Facebook paskyroje, davėte sutikimą gauti šiuos pranešimus, kai pildėte anketas/balsavimo lapelius renginių metu, dalyvavote mūsų organizuojamuose žaidimuose ir akcijose, galime Jums siųsti naujausią informaciją apie vykdomus projektus, renginius, specialius pasiūlymus, paslaugas ir kitą aktualią informaciją apie kiną. Išsiuntę pranešimus taip pat rinksime statistinę informaciją apie tai, ar atsidarėte el. laišką, kuriuo siunčiamas naujienlaiškis, bei informaciją apie Jūsų įrenginį.
Teisinis pagrindas siųsti šiuos pranešimus – mūsų teisėtas interesas reklamuoti klientams mūsų organizacijos vykdomus projektus, renginius, specialius pasiūlymus bei paslaugas, taip pat Jūsų sutikimas.
Turite teisę nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų arba bet kada jų atsisakyti.

PIRKIMO DUOMENYS

Jūsų užsakymui sukurti interneto svetainėje ir vėliau įvykdyti renkame ir tvarkome Jūsų pateikiamus užsakymų duomenis: sąskaitose esanti informacija (vardas, pavardė, adresas, asmens kodas), duomenys susiję su mokėjimais (banko sąskaitos numeris) ir pan.
Teisinis pagrindas tvarkyti šiuos duomenis yra būtinybė įvykdyti sutartį su Jumis dėl internetinės svetainės paslaugų suteikimo ir VšĮ „Klaipėdos jaunimo teatras“ platinamų prekių pardavimo.

KLIENTŲ DUOMENŲ BAZĖ (CRM)

Asmens duomenys renkami remiantis teisėtu interesu ir darbo santykiais, siekiant sukurti bendrą klientų duomenų bazę ir palaikyti reikiamus darbo santykius (asmeniniai kvietimai, reikalinga informacija, akreditacijos ir kita). Renkami šie duomenys: vardas, pavardė, kontaktinė informacija, adresas, asmens nuotrauka ir pan.
Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas suteikti aktualią, tik Jums skirtą informaciją ir būtinybė įvykdyti asmeniškai sutartus įsipareigojimus.

JŪSŲ TEISĖS

Lankytojas, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę:
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
Prašymus dėl naudotojo Asmens duomenų privalote pateikti raštu (įskaitant pranešimą el. paštu, nurodytu Duomenų valdytojo kontaktuose). Atsakymus į Jūsų paklausimus pateiksime ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Duomenų valdytojas neteiks Asmens duomenų, jei Lankytojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Lankytojui. Duomenų valdytojas gali nesudaryti Lankytojui sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios PT peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę PT, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.
Naujausia PT versija visada pateikiama čia: www.kjt.lt
Dokumentas patvirtintas 2020 m. gruodžio 8 d.

 

Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos